Waarom je biografie onderzoeken?

In veel levens ontstaat op enig moment de behoefte aan bezinning. Mensen zoeken antwoorden op de vragen die hun leven oproept. Vragen die betrekking kunnen hebben op verschillende gebieden van het leven, zoals familie, relaties, werk, gezondheid, keuzes die je wilt of moet maken. Over je levensloop praten met iemand die met een open houding naar je luistert, geeft je de kans je leven beter te begrijpen, te ontdekken waar je eigenheid zichtbaar wordt en wat de rode draden in jouw leven zijn. Hierdoor kun je diepere motieven herkennen, ontwikkeling zien, zingeving ontdekken en je richting (her)vinden.

Daarbij is het stellen van de juiste vragen heel belangrijk. Als biografisch coach heb ik verschillende middelen tot mijn beschikking om samen met jou te kijken naar de beleving en betekenis van gebeurtenissen in je levensloop. Ik streef ernaar oordeelvrij te luisteren.

 

Gesprekstrajecten

Zelfportret in vier velden

Een zelfportret in vier velden bestaat uit zes gesprekken (naar behoefte kunnen dat er meer zijn). Je kunt het zien als een plaatsbepaling die je doet inzien wie je nu bent, waar je staat en waarnaar je op weg bent.

In het eerste gesprek bekijken we de vraag die voor jou actueel is. Door deze vraag van alle kanten te onderzoeken, ontdek je soms dat je werkelijke vraag net anders is dan je op het eerste gezicht had gedacht. Het werkt verhelderend je dieperliggende vraag boven tafel te krijgen.

Wanneer je vraag duidelijk is, volgen vier gesprekken die zich elk afspelen op een specifiek gebied van je leven. Je onderzoekt je verschillende levensgebieden: fysiek en je omgeving; energie en gewoontes; drijfveren en kwaliteiten; keuzes en besluiten.

Ter afronding bekijken we de aantekeningen die jij hebt gemaakt tijdens de voorgaande gesprekken en onderzoeken we samen welke antwoorden daaruit voortvloeien in relatie tot je beginvraag.

Dit traject past goed bij een vraag die betrekking heeft op een actuele situatie uit je leven, zowel privé als werk.

Levensfasegesprekken

Net als in het vierveldentraject beginnen we met een gesprek om je vraag helder te krijgen. Daarna komt per gesprek steeds een fase van zeven jaar uit je leven aan bod. We beginnen bij nul tot zeven jaar en zo verder, tot we je huidige leeftijd bereikt hebben. Het gaat er niet om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, wel om de essentie te vangen.

We ronden af door alle fasen tegelijk te bekijken en laten ons verrassen door wat we dan tegenkomen.

Een levensfasetraject is geschikt voor zijns-, en zingevingsvragen en voor (oudere) mensen die graag willen reflecteren op hun leven tot nu toe.

Drieluikgesprek

Wanneer je worstelt met een specifieke vraag, waarop je graag beter zicht wilt krijgen, kan een drieluikgesprek vaak verrassende nieuwe inzichten bieden. Je begint met het tekenen van drie situaties uit je leven, waarna we aan de hand van vragen kijken wat die voor jou kunnen betekenen. Je maakt de tekeningen tijdens het gesprek, en het is daarbij totaal onbelangrijk of je goed kunt tekenen. Dit traject beslaat één à twee gesprekken, afhankelijk van je behoefte nog een keer terug te kijken op, of verder te praten over wat tijdens het eerste gesprek naar boven is gekomen.

Autobiografisch schrijven

Naast het voeren van gesprekken wil ik me ook gaan toeleggen op het autobiografisch schrijven. In mei ga ik de (voortgezette) opleiding tot autobiografisch schrijfcoach volgen. Bij autobiografisch schrijven onderzoek je individuele levensvragen door middel van schrijven in een groep. De schrijfcoach geeft opdrachten die iedereen ter plekke uitwerkt en aan elkaar voorleest (niet verplicht natuurlijk, vaak wel verrijkend). Ik ben op zoek naar vier à zes mensen die mijn oefengroep zouden willen zijn. We komen zes ochtenden (van 9 tot 12 uur) bij elkaar in mijn praktijkruimte. Omdat ik nog lerend ben, vraag ik een gereduceerd tarief van € 100,- ex BTW.

Aanvang april 2019, welke dag is in overleg.

Over mij

Biografische coaching gaat onder andere over het vinden van je eigen spoor. Mijn spoor leidde via het schrijven van levensverhalen, tot het luisteren naar anderen en samen met hen kijken naar de samenhangen in hun leven, het vinden van thema’s en rode draden.

Ik heb kunstgeschiedenis en Nederlands gestudeerd en lange tijd gewerkt als freelance journalist en redacteur. Als ik iemand interviewde over zijn/haar leven had ik geregeld behoefte aan handvatten om met een wijdere blik naar dat leven te kunnen kijken, op een diepere of onderliggende laag te komen dan het alleen het vertelde verhaal. Bij het Instituut voor Biografiek vond ik die handvatten tijdens de vierjarige opleiding tot biografisch coach. Ik werk met het antroposofisch mensbeeld, maar kijk graag met een open en wijde blik. In 2018 ben ik afgestudeerd en gestart met mijn praktijk aan huis. Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen van 13 tot 18 jaar.

Praktisch

Ik reken een gesprekstarief van €75,- per uur (incl. BTW).

Ik ben aangesloten bij de BOB (Beroepsvereniging voor Biografiewerk) en heb de gedragscode voor biografisch coaches ondertekend.

De gesprekken vinden plaats in mijn praktijk aan huis, Amsteldijk Noord 12 in Amstelveen (vlakbij Ouderkerk aan de Amstel).

Voor meer informatie neem contact op per email: info@maartjeoosterhof.nl of telefonisch: 06-41256278.